synopsis

Director Marc Schmidt films his childhood friend Matthew, who, due to his autistic disorder, desperately tries to create order in the chaos around him. Schmidt follows him close to the heart. Explosive confrontations with the outside world are alternated with stylized observations and personal confessions. Little by little the film unravels Matthew’s complex way of thinking and shows the catastrophic consequences it eventually has for him.

Duration: 72 minutes  • Dutch with English Subtitles

____________________________________________________________

Regisseur Marc Schmidt filmt zijn jeugdvriend Matthijs, die als autist wanhopig orde in de chaos om hem heen probeert te scheppen. Schmidt volgt hem dicht op de huid, explosieve confrontaties met de buitenwereld worden afgewisseld met gestileerde observaties en persoonlijke ontboezemingen. Beetje bij beetje ontrafelt de film Matthijs’ complexe denkwereld en toont de catastrofale gevolgen die deze uiteindelijk voor hem heeft.

Duur: 72 minuten  • Nederlands gesproken